top of page

COPERNICUS ENERGY / ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία Copernicus Energy ιδρύθηκε το έτος 2010 και έχει ως κύριο σκοπό την κατασκευή έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, που αφορούν την μελέτη, την αδειοδότηση, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε..

Τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης μας είναι:

 • Η υλοποίηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

 • Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης.

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε συγκροτήματα κατοικιών/γραφείων.

Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, η εμπειρία των μηχανικών και η άρτια οργάνωση της εταιρείας εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα παραπάνω γνωρίσματα συμπληρώνονται και διευρύνονται από τις στρατηγικές επιλογές μας που υποστηρίζουν σταθερά την ανοδική μας πορεία. Συγκεκριμένα αναφέρουμε:

 • Τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της εταιρείας μας, μέσα από τη συνεχή τεχνική και οικονομική υποστήριξη επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε. για ίδια εκμετάλλευση.

 • Τον κατασκευαστικό τομέα δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρολογικών έργων. Η Copernicus Energy συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες με υπεργολαβική σχέση εργασίας.

 • Την εξοικονόμηση ενέργειας (ενεργητική & παθητική) σε συνδυασμό με έργα πράσινης ανάπτυξης. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για κάλυψη κτιριακών απαιτήσεων και γεωργικών αναγκών (θερμοκήπια).

 • Τη συστηματική διεύρυνση των δυνατοτήτων δραστηριοποίησης μας (Research & Development) και σε μη εμπορικά ώριμους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα με τη μέθοδο της καύσης και της Αεριοποίησης, Ηλιοθερμικά Συστήματα).

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όραμά μας είναι να διαμορφώσουμε ένα "πράσινο" ενεργειακά μέλλον, φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σε μια εποχή που η επιστήμη, η έρευνα και η ανάπτυξη έργων έχουν απαντήσει στα διλήμματα του παρελθόντος, η COPERNICUS ENERGY οραματίζεται κάθε έργο που αναλαμβάνει  και κάθε συνεργάτης της να αποτελέσει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της εξέλιξης και του μέλλοντος. Για ένα μέλλον όπου η παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συνεργατών της, παρέχοντας τεχνικές υπηρεσίες και λύσεις, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτικά άρτια διεκπεραίωση των έργων και η οικονομική απόδοση κάθε επένδυσης με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην COPERNICUS ENERGY αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας και για αυτό το λόγο κάθε εργαζόμενος είναι ένας μοναδικός και πολύτιμος συνεργάτης. Με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και τις αξίες της συνεργασίας η COPERNICUS ENERGY είναι περήφανη για όλο το ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει. Έμπειροι και νέοι μηχανικοί συνεργάζονται άψογα με σκοπό την άριστη ποιότητα των έργων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η διαρκή εκπαίδευση και η παρακολούθηση τεχνικών σεμιναρίων εξειδίκευσης, συμβάλουν επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η COPERNICUS ENERGY έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική για την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η οποία πιστοποιείται ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Βασικές επιδιώξεις της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και η ικανοποίηση των πελατών της, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη, ποιοτικά άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει. Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρείας στην εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας είναι υποχρεωτική αλλά και απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή του και τη συνεχή βελτίωση του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η COPERNICUS ENERGY αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοί της αποτελούν τον πυρήνα για την αναπτυξιακή της πορεία, μεριμνά και εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια τους εφαρμόζοντας συγκεκριμένη πολιτική η οποία πιστοποιείται μέσω του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007 καθώς επίσης και μέσω του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008.

Στα πλαίσια εφαρμογής της Πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια η COPERNICUS ENERGY δεσμεύεται:

 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

 • Στην πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας από όλο το προσωπικό της εταιρείας.

bottom of page